Обавештење о образовању Групације произвођача и корисника енергије из обновљивих извора енергије

У уторак 31.01.2012. године, у Привредној комори Војводине одржана је V(пета) седница Одбора Удружења енергетике и хемијске индустрије Привредне коморе Војводине на којој је усвојена Одлука о образовању Групације произвођача и корисника енергије из обновљивих извора енергије.

Групацију произвођача и корисника енергије из обновљивих извора енергије чине сва правна лица и предузетници у АПВ, који се као основном, или другом делатношћу баве производњом енергије из свих врста обновљивих извора енергије, њеним коришћењем, као и производњом и дистрибуцијом опреме за производњу и коришћење енергије добијене из обновљивих извора.

Доношењем новог Закона о енергетици, као и даљом афирмацијом производње и коришћења енергије добијене из обновљивих извора енергије, указана је потребе да се кроз коморски систем обезбеди остварење утицаја привредних субјеката који се као основном, или другом делатношћу баве производњом и коришћењем енергије из обновљивих извора енергије, на политику државе у енергетском сектору и на унапређење међусобних односа са државом као кључним фактором развоја овог сектора.

Интезивнијим развојем производње енергије из обновљивих извора енергије, указала и потреба за праћењем рада и остварених резултата у овој области, као и за унапређење међусобних односа и доношења системских мера који ће обезбедити даљи развој ове области производње енергије у којој све већи број привредника уочава могућност свог привредног ангажмана.

Имајући у виду да је  коморски систем место усклађивања економских интереса  свих привредних чинилаца који га чине, цени се да је у оквиру Удружења енергетике и хемијске индустрије неопходно обезбедити активан однос свих субјеката у сектору производње енергије.

Статутом Привредне коморе Војводине и Пословником о раду Одбора Удружења енергетике и хемијске индустрије омогућено је да се у оквиру Удружења образују групације као облик деловања свих субјеката које имају исти или сличан пословни интерес  и потребу да заједно са другим субјектима из области у којој делује Удружење, усклађују међусобне односе и обезбеђују заједнички наступ у односу на вођење економске политике и на уређење пословног окружења. Начином образовања Одбора Групације обезбедиће се заступљеност произвођача енергије из свих врста обновљивих извора енергије из АПВ.

Сви заинтересовани који желе да се укључе у рад Групације произвођача и корисника енергије из обновљивих извора енергије, Пријавни лист могу преузети овде .

У Новом Саду,                        
01.02. 2012. године.                                     

Удружење енергетике и  хемијске индустрије

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!