Поштовани привредници,

Привредна комора Војводине, као место окупљања привредника, размене контаката, квалитетних информација, идеја и искустава у потпуности је у Вашој служби.

Привредна комора Војводине негује константно унапређење привредног амбијента АП Војводинe, а истовремено представља спону између привредника и релевантних институција.

Наш основни циљ је константно унапређење конкурентности привреде АП Војводине, јер се на тај начин убрзава економски раст државе. Представљајући инвестиционе потенцијале АП Војводине у земљама у региону, а и шире, проналазимо потенцијалне пословне партнере за наше чланице. На тај начин, отварамо пут војвођанским привредницима да своје пословање прошире на инострана тржишта, али и да унапреде постојеће.

Само Вашим активним учешћем у свим активностима Привредне коморе Војводине, можемо остварити наше заједничке циљеве.

Након што је 1. јануара 2017. године на снагу ступио нови Закон о привредним коморама, чиме је установљен јединствени коморски систем, Привредна комора Војводине спровела је реорганизацију и нову систематизацију, чиме је остварена рационализација пословања. Привредна комора Војводине сада послује у оквиру своја три удружења – Удружење пољопривреде, Удружење индустрије и Удружење услуга, где је конституисано укупно 12 групација.

Привредна комора Војводине ће у оквиру својих редовних активности у 2019. години посебну пажњу посветити организовању јавних расправа на подручју АП Војводине и Привредној комори Србије достављати ставове и мишљења привредника на предлоге закона и других прописа од значаја за привреду. Наставиће да сарађује са Покрајинском владом и њеним органима на дефинисању и реализовању развојних пројеката у АП Војводини, као и покретању иницијативе пред органима АП Војводине за уређење питања у областима просторног планирања и развоја пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије, занаства, друмског, речног и железничког саобраћаја и уређивања путева. Привредна комора Војводине организоваће сајмове у земљи и иностранству и друге привредне манифестације заједно са Покрајинском владом и самостално, а на основу заједнички усаглашених планова. Такође, представљаћемо привреду АП Војводине у области међурегионалне сарадње заједно са Покрајинском владом.

На крају, желео бих да Вас позовем да се још активније укључите у активности Привредне коморе Војводине и тиме допринесете развоју и оснаживању привреде АП Војводине, а тако и целокупне Републике Србије.

Председник Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!