utorak, 18 februar, 2020
Poštovani privrednici,

Privredna komora Vojvodine, kao mesto okupljanja privrednika, razmene kontakata, kvalitetnih informacija, ideja i iskustava u potpunosti je u Vašoj službi.

Privredna komora Vojvodine neguje konstantno unapređenje privrednog ambijenta AP Vojvodine, a istovremeno predstavlja sponu između privrednika i relevantnih institucija.

Naš osnovni cilj je konstantno unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine, jer se na taj način ubrzava ekonomski rast države. Predstavljajući investicione potencijale AP Vojvodine u zemljama u regionu, a i šire, pronalazimo potencijalne poslovne partnere za naše članice. Na taj način, otvaramo put vojvođanskim privrednicima da svoje poslovanje prošire na inostrana tržišta, ali i da unaprede postojeće.

Samo Vašim aktivnim učešćem u svim aktivnostima Privredne komore Vojvodine, možemo ostvariti naše zajedničke ciljeve.

Nakon što je 1. januara 2017. godine na snagu stupio novi Zakon o privrednim komorama, čime je ustanovljen jedinstveni komorski sistem, Privredna komora Vojvodine sprovela je reorganizaciju i novu sistematizaciju, čime je ostvarena racionalizacija poslovanja. Privredna komora Vojvodine sada posluje u okviru svoja tri udruženja – Udruženje poljoprivrede, Udruženje industrije i Udruženje usluga, gde je konstituisano ukupno 12 grupacija.

Privredna komora Vojvodine će u okviru svojih redovnih aktivnosti u 2019. godini posebnu pažnju posvetiti organizovanju javnih rasprava na području AP Vojvodine i Privrednoj komori Srbije dostavljati stavove i mišljenja privrednika na predloge zakona i drugih propisa od značaja za privredu. Nastaviće da sarađuje sa Pokrajinskom vladom i njenim organima na definisanju i realizovanju razvojnih projekata u AP Vojvodini, kao i pokretanju inicijative pred organima AP Vojvodine za uređenje pitanja u oblastima prostornog planiranja i razvoja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, zaštite životne sredine, industrije, zanastva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja i uređivanja puteva. Privredna komora Vojvodine organizovaće sajmove u zemlji i inostranstvu i druge privredne manifestacije zajedno sa Pokrajinskom vladom i samostalno, a na osnovu zajednički usaglašenih planova. Takođe, predstavljaćemo privredu AP Vojvodine u oblasti međuregionalne saradnje zajedno sa Pokrajinskom vladom.

Na kraju, želeo bih da Vas pozovem da se još aktivnije uključite u aktivnosti Privredne komore Vojvodine i time doprinesete razvoju i osnaživanju privrede AP Vojvodine, a tako i celokupne Republike Srbije.

Predsednik Privredne komore Vojvodine
Boško Vučurević

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.