среда, 19 децембар, 2018

Видео

Скуп „Салаши и сеоска туристичка домаћинства као значајан сегмент туристичке понуде“ у емисији „Знање имање“ Радио телевизије Србије

Привредна комора Војводине гост емисије „Наука привреди“ на Радио телевизији Војводине

Привредна комора Војводине гост Јутарњег програма Радио телевизије Војводине“

Привредна комора Војводине гост емисије „Сучељавање“

Привредна комора Војводине гост емисије „Бизнис монитор“, Радио телевизије Војводине

Први грчко-српски туристички форум, Солун, 9.11.2018.година.

Најављен Српско-мађарски пословни форум у Привредној комори Војводине

Привредна комора Војводине гост емисије „Србијом: Укуси Војводине“ на Радио телевизији Војводине

Привредна комора Војводине у емисији „Повратник“, Радио телевизија Војводине

Привредна комора Војводине у емисији „Сучељавање“ на Радио телевизији Војводине

Привредна комора Војводине у емисији „Наука привреди“

Привредна комора Војводине у емисији „Бизнис монитор“ на тему даљег сузбијања сиве економије

Привредна комора Војводине гост телевизије „Happy“ на тему прве дигиталне фарме код нас

Привредна комора Војводине у Војвођанском дневнику на Радио телевизији Војводине

Привредна комора Војводине у Војвођанском дневнику Радио телевизије Војводине

Привредна комора Војводине гост Јутарњег програма Новосадске ТВ

Привредна комора Војводине у емисији „Бразде“ на Радио телевизији Војводине

Председник Привредне коморе Војводине гост Војвођанског дневника

Copyright © 1998.-2018. Privredna komora Vojvodine.