среда, 23 октобар, 2019

Конкурси и обавештења

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

Предлог програма односно пројекта могу да поднесу јединице локалне самоуправе, спортски центри (установе и предузећа) чији су оснивачи јединице локалн... Read more

У оквиру Програма EU COSME 2014-2020 расписан je Позив за подношење пројектних предлога „Јачање одрживог развоја туризма и капацитета малих и средњих предузећа (МСП) из области туризма путем транснационалних сарадњи и преноса знања“

У оквиру Програма EU COSME 2014-2020 расписан je Позив за подношење пројектних предлога „Јачање одрживог развоја туризма и капацитета малих и средњих предузећа (МСП) из области туризма путем транснационалних сарадњи и преноса знања“

Циљ предметног позива је јачање транснационалне и прекограничне сарадње ради одрживог раста малих и средњих предузећа у туризму; подстицање капацитета... Read more

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Конкурс за доделу средстава за улагање које се односи на уређење пољопривредног земљишта путем набавке нове опреме за наводњавање у 2019. години
Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде расписала Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), у укупном износу од 50.... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.