Konkursi i obaveštenja - Industrija

Javni poziv Ministarstva rudarstva i energetike

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2018. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP/18.
Javni poziv i neophodnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike*

Konkursi Razvojnog fonda Vojvodine

Sve raspisane konkurse Razvojnog fonda Vojvodine – za pravna lica i preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva i IPA konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane EU i bilateralnih donatora, sa celokupnom dokumentacijom, možete pronaći na sajtu Razvojnog fonda Vojvodine.

Raspisani konkursi Ministarstva privrede

Ministarstvo privrede raspisalo je dva javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima i početnicima u biznisu u ukupnom iznosu od 750 miliona dinara, a raspisan je i poziv bankama i lizing kućama za partnerstvo u programu podrške za nabavku opreme.
Javni poziv i neophodnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu Ministarstva privrede.

Raspisani konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za nabavku mašina, opreme ili softvera u 2018.godini, kao i oni koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za nabavku repromaterijala i usluga u 2018.godini. Rok za podnošenje prijava je 24. aprila 2018. godine.
Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednim subjektima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.
Dodatne informacije možete pronaći na sajtu Pokrajinske vlade:
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za nabavku mašina, opreme ili softvera u 2018.godini
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za nabavku repromaterijala i usluga u 2018.godini.

Raspisani konkursi Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara, kao i za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave.
Sve dodatne informacije, možete pronaći na sajtu Pokrajinske vlade:
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018.godini, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave
Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2017. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.