недеља, 15 децембар, 2019

Конкурси и обавештења - Пољопривреда

Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Управа за аграрна плаћања расписала је  Tрeћи jaвни пoзив зa пoднoшeњe зaхтeвa зa oдoбрaвaњe прojeктa зa IPARD пoдстицaje зa инвeстициje у физичку имoвину кoje сe тичу прeрaдe и мaркeтингa пoљoприврeдних прoизвoдa и прoизвoдa рибaрствa.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам објавио је Јавни конкурс о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РС расписало је Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РС расписало је Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019.

Програмски циљеви односно сврха доделе субвенција је очување и унапређење заната који су традиционални у Републици Србији, повећање броја запослених л... Read more

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ  расписао је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ 4 У 2019. ГОДИНИ

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ расписао је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ 4 У 2019. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Центар позива сва заинтересована научна, научно-стручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организа... Read more

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РС РАСИСАЛО ЈЕ  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РС РАСИСАЛО ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА

Овим путем Министарство привреде  позива сва заинтересована микро, мала и средња предузећа (у даљем тексту: ММСП) и предузетнике да се пријаве за учеш... Read more

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ расписало је ЈАВНИ КОНКУРС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.