четвртак, 17 јануар, 2019

Конкурси и обавештења - Пољопривреда

Конкурси Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине за пољопривредна газдинства за 2019. годину

Конкурси Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине за пољопривредна газдинства за 2019. годину

На основу Програма рада за 2019. годину, Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине расписао је конкурсе намењене пољопривредним газдинствима, и то:... Read more

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Други конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловст... Read more

Конкурси Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години на територији АП Војводине

09.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години.  Преузмите:Текст конкурсаПравилникПријава…

 

Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

05.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за опремање хладњача мањег капацитета за сакупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за …

 

Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017.години

05.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини …

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе

05.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају  социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе (у даљем тексту: Конкурс) јесте финансирање интензивирања коришћења, побољшања и очувања …

 

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ (Величина: 223.8 KiB)
Постављено: 28. јула 2017.

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Објављено: 21.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.08.2017. године.

Циљ Конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремањe говедарских фарми, опремања …  ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада

Објављено: 21.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за …ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години

Oбјављено: 21.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за суфинансирање реализације активности код поступака комасације

Oбјављено: 15.07.2017. Конкурс је отворен закључно са 04.09.2017. године.

Циљ конкурса јесте подршка 1. започињању нових поступака комасације у јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине, 2. наставку поступака комасације који су у току (за јединице локалне самоуправе: Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години

Објављено: 08.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15. 08. 2017. године.

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. Предмет Конкурса јесте … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2017. годину

Објављено: 08.07.2017. Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се до утрошка средства, а најкасније до   14.09.2017. године

Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине. … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2017. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом

Објављено: 03.06.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.06.2017. године.

Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољопривредне производње на територији АП Војводине. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију   … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2017. години

Објављено: 27.05.2017. Конкурс је отворен закључно са 17.07.2017. године.

Циљ конкурса је побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017.години

Објављено: 15.05.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 10.09.2017. године

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке) и грожђа на територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години

Објављено: 08.05.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 23.06.2017. године.

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова. Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме

Објављено: 25.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 14.04.2017. године

На Конкурсу за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе – путем набавке опреме (у даљем тексту: Конкурс) средства се додељују као подршка средњим пољопривредним школама са територије АП Војводине … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине

Објављено: 25.03.2017. Пријаве за конкурс подносе се закључно са 24. новембром 2017. године.

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години. Преузмите: Текст конкурса, Правилник, Пријава… ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину

Објављено: 25.03.2017. Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном документацијом јесте:  – за тачке 1. и 2. закључно са 30.6.2017. године. – за тачке 3. и 4. закључно са 31.8.2017. године.

Циљеви Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесу повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева, унапређивање … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

 Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за опремање хладњача мањег капацитета за сакупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за… ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на територији АП Војводине

Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Предмет конкурса јесте додела средстава којима ће се организовање традиционалних манифестација у 2017. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и … .ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години

Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 03.04.2017.године.

Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на виши ниво. Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за опремање пољочуварске службе у 2017. години

Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 13.04.2017.године.

Циљ конкурса јесте опремање пољочуварских служби с територије Аутономне покрајине Војводине. Преузмите:Текст конкурса, Правилник, Пријава… ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

Објављено: 18.03.2017. Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се закључно са 15.09.2017. године.

Циљ овог Конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине. Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 24.03.2017.године.

Предмет конкурса је суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала- најмање до нивоа туцаника или … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години

Објавњено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

18.04.2017.Средства планирана за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2017. години су УТРОШЕНА.Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 


Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 24.03.2017.године.

Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: Отпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини. Предмет суфинансирања јесу трошкови уклањања (примарна сепарација … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ Конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Пријаве на конкурс подносе се закључно са 24.03.2017. године.

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017.години

Објављено: 04.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у АП Војводини … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017.години

Објављено: 04.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2017. годину

Објављено: 04.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за противградну заштиту … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Обавештења Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

04.10.2017. – Обавештење о размени семенске за меркантилну пшеницу

Copyright © 1998.-2018. Privredna komora Vojvodine.