Конкурси и обавештења - Пољопривреда

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

Циљ  и  предмет овог конкурса  јесу подизање  техничко-технолошке  опремљености  пољопривредних газдинстава.   Конкурс је отворен до 26. јуна 201... Read more

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшањ сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2019. години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опре... Read more

Конкурси Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години на територији АП Војводине

09.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години.  Преузмите:Текст конкурсаПравилникПријава…

 

Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

05.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за опремање хладњача мањег капацитета за сакупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за …

 

Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017.години

05.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини …

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе

05.08.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају  социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе (у даљем тексту: Конкурс) јесте финансирање интензивирања коришћења, побољшања и очувања …

 

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ (Величина: 223.8 KiB)
Постављено: 28. јула 2017.

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Објављено: 21.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.08.2017. године.

Циљ Конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремањe говедарских фарми, опремања …  ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада

Објављено: 21.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за …ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години

Oбјављено: 21.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за суфинансирање реализације активности код поступака комасације

Oбјављено: 15.07.2017. Конкурс је отворен закључно са 04.09.2017. године.

Циљ конкурса јесте подршка 1. започињању нових поступака комасације у јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине, 2. наставку поступака комасације који су у току (за јединице локалне самоуправе: Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години

Објављено: 08.07.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15. 08. 2017. године.

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. Предмет Конкурса јесте … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2017. годину

Објављено: 08.07.2017. Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се до утрошка средства, а најкасније до   14.09.2017. године

Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине. … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2017. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом

Објављено: 03.06.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.06.2017. године.

Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољопривредне производње на територији АП Војводине. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију   … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2017. години

Објављено: 27.05.2017. Конкурс је отворен закључно са 17.07.2017. године.

Циљ конкурса је побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017.години

Објављено: 15.05.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 10.09.2017. године

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке) и грожђа на територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години

Објављено: 08.05.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 23.06.2017. године.

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова. Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме

Објављено: 25.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 14.04.2017. године

На Конкурсу за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе – путем набавке опреме (у даљем тексту: Конкурс) средства се додељују као подршка средњим пољопривредним школама са територије АП Војводине … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине

Објављено: 25.03.2017. Пријаве за конкурс подносе се закључно са 24. новембром 2017. године.

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години. Преузмите: Текст конкурса, Правилник, Пријава… ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину

Објављено: 25.03.2017. Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном документацијом јесте:  – за тачке 1. и 2. закључно са 30.6.2017. године. – за тачке 3. и 4. закључно са 31.8.2017. године.

Циљеви Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесу повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева, унапређивање … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

 Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за опремање хладњача мањег капацитета за сакупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за… ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на територији АП Војводине

Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Предмет конкурса јесте додела средстава којима ће се организовање традиционалних манифестација у 2017. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и … .ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години

Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 03.04.2017.године.

Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на виши ниво. Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за опремање пољочуварске службе у 2017. години

Објављено: 18.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 13.04.2017.године.

Циљ конкурса јесте опремање пољочуварских служби с територије Аутономне покрајине Војводине. Преузмите:Текст конкурса, Правилник, Пријава… ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

Објављено: 18.03.2017. Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се закључно са 15.09.2017. године.

Циљ овог Конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине. Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 24.03.2017.године.

Предмет конкурса је суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала- најмање до нивоа туцаника или … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години

Објавњено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

18.04.2017.Средства планирана за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2017. години су УТРОШЕНА.Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 


Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 24.03.2017.године.

Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: Отпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини. Предмет суфинансирања јесу трошкови уклањања (примарна сепарација … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ Конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2017. години

Објављено: 11.03.2017. Пријаве на конкурс подносе се закључно са 24.03.2017. године.

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017.години

Објављено: 04.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у АП Војводини … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017.години

Објављено: 04.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2017. годину

Објављено: 04.03.2017. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за противградну заштиту … ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ

Обавештења Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

04.10.2017. – Обавештење о размени семенске за меркантилну пшеницу

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.