уторак, 25 фебруар, 2020

Конкурси и обавештења - Услуге

Влада Републике Србије – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у оквиру заједничког регионалног УН програма „Дијалог за будућност” отворио је позив за прекограничне пројекте у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Републици Србији
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао Конкурс за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни конкурс Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни конкурс Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције туристичких про... Read more

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни конкурс Јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2020. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни конкурс Јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2020. години

Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфр... Read more

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години до износа 60.000.000 динара, средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину
Град Нови Сад  расписао Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години.

Град Нови Сад расписао Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години.

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2020. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету... Read more

Кредити из COSME i InnovFin програма - UniCredit Banka Србија се прикључила COSME програму, потписавши уговор о гаранцији са Европским инвестиционим фондом (EIF) у укупном износу од 230 милиона евра

Кредити из COSME i InnovFin програма – UniCredit Banka Србија се прикључила COSME програму, потписавши уговор о гаранцији са Европским инвестиционим фондом (EIF) у укупном износу од 230 милиона евра

Финансирање је омогућено путем ЕУ гаранције за финансирање дуга уз подршку финансијских средстава Европске уније у оквиру LGF инструмента за јемство к... Read more

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, као и за пројекте промоције туристичких пр... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта, укључујући и школски спорт, од значаја за Аутономну покраји... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода. Општи циљ јавног конкурса је подршка јединиц... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.