четвртак, 26 април, 2018
Aktuelnosti

Kontakt lista

Ova mapa Vam mogu pomoći da nas lakše pronađete.

Nalazimo se u Master Centru Novosadskog sajma na III spratu.

Privredna komora Vojvodine

Hajduk Veljkova 11
21137 Novi Sad
Tel:+381 21 480 37 00
Fax:+ 381 21 480 37 02
eMail: office@pkv.rs

Kabinet predsednika Privredne komore Vojvodine

Tel: +381 21 480 37 09
Fax:+ 381 21 480 37 11
eMail: kabinet@pkv.rs

Predsednik Privredne komore Vojvodine

Boško Vučurević
Tel: +381 21 480 37 07
Fax:+ 381 21 480 37 11
eMail: bosko.vucurevic@pkv.rspredsednik@pkv.rs

Šef kabineta predsednika

Maja Zdraveski
Tel: +381 21 480 37 05
Fax:+ 381 21 480 37 11
eMail: maja.zdraveski@pkv.rs; kabinet@pkv.rs

Služba za odnose s javnošću u Kabinetu predsednika

Jovana Apić
Tel: +381 21 480 37 51
eMail: jovana.apic@pkv.rs

Poslovni sekretar

Danka Branković
Tel: +381 21 480 37 09, +381 21 557 433
Fax:+ 381 21 480 37 11, +381 21 557 364
eMail: danka.brankovic@pkv.rs

Generalni sekretar

dr Jovan Vujičić
Tel: +381 21 480 37 00
eMail: jovan.vujicic@pkv.rsgeneralni.sekretar@pkv.rs

Zamenik generalnog sekretara

Bojana Miljuš
Tel: +381 21 480 38 09
eMail: bojana.miljus@pkv.rszamenik.gen.sekretara@pkv.rs

UDRUŽENJA ČLANOVA KOMORE

Koordinator rada udruženja komore i drugih oblika organizovanja pri komori

mr Dragomir Đukić
Tel: +381 21 480 38 14
eMail: dragomir.djukic@pkv.rs

Udruženje industrije

Sekretar mr Zoran Trpovski
Tel: +381 21 480 37 86
eMail: zoran.trpovski@pkv.rs; industrija@pkv.rs

 Udruženje usluga

Sekretar Slavica Hajder
Tel: +381 21 480 37 54
eMail: slavica.hajder@pkv.rs , usluga@pkv.rs

Udruženje poljoprivrede

Sekretar Jelena Drobnjak
Tel: +381 21 480 38 17
Tel: +381 21 480 37 20
eMail: jelena.drobnjak@pkv.rs; poljoprivreda@pkv.rs

STRUČNE SLUŽBE KOMORE

Koordinator rada stručnih službi

Bojana Miljuš
Tel: +381 21 480 38 09
eMail: bojana.miljus@pkv.rs

Stručna služba za privredni sistem i ekonomsku politiku

Zorica Radosavljević
Tel: +381 21 480 38 12
eMail: zorica.radosavljevic@pkv.rs

Ljiljana Milošević
Tel: +381 21 480 37 56
eMail: ljiljana.milosevic@pkv.rs

Stručna služba za regionalnu i međuregionalnu promociju

Aleksandra Pribić
Tel: +381 21 480 37 25
eMail: aleksandra.pribic@pkv.rs

Stručna služba za ekonоmske odnose sa inostranstvom

Milan Stojanov
Tel: +381 21 480 37 35
eMail: milan.stojanov@pkv.rs

SLUŽBE KOMORE

Služba za pravne i opšte poslove

Rukovodilac službe

mr Goran Pogančev
Tel: +381 21 480 37 74
eMail: goran.pogancev@pkv.rs

Služba za informatiku i elektronsko poslovanje

Rukovodilac službe

Nenad Tadić
Tel: +381 21 480 37 32
eMail: nenad.tadic@pkv.rs

Samostalni stručni saradnik za administraciju SPO

Rukovodilac registracionog tela

Đura Brunet
Tel: +381 21 480 37 33
eMail: djura.brunet@pkv.rs

Kontakt osoba za elektronske sertifikate

Milka Trninić
Tel: +381 21 480 38 28
eMail: milka.trninic@pkv.rs

Služba računovodstva

Rukovodilac službe

Marija Popov Nađalin
Tel: +381 21 480 37 87
eMail: marija.popov@pkv.rsracunovodstvo@pkv.rs

Copyright © 1998.-2018. Privredna komora Vojvodine.