Ова мапа Вам могу помоћи да нас лакше пронађете.

Налазимо се у Мастер Центру Новосадског сајма на III спрату.

Привредна комора Војводине
Хајдук Вељкова 11
21137 Нови Сад

Тел:+381 21 480 37 00
Факс:+ 381 21 480 37 02
eMail: office@pkv.rs

Кабинет председника Привредне коморе Војводине
Тел: +381 21 480 37 09
Факс:+ 381 21 480 37 11
eMail: kabinet@pkv.rs

Председник Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић
Тел: +381 21 480 37 07
Факс:+ 381 21 480 37 11
eMail: bosko.vucurevic@pkv.rs; predsednik@pkv.rs

Шеф кабинета председника
Милан Стојанов
Тел: +381 21 480 37 05
Факс:+ 381 21 480 37 11
eMail: milan.stojanov@pkv.rs; kabinet@pkv.rs

Служба за односе с јавношћу у Кабинету председника
Јована Апић
Тел: +381 21 480 37 51
eMail: jovana.apic@pkv.rs

Пословни секретар
Данка Бранковић
Тел: +381 21 480 37 09, +381 21 557 433
Факс:+ 381 21 480 37 11, +381 21 557 364
eMail: danka.brankovic@pkv.rs

Генерални секретар
др Јован Вујичић
Тел: +381 21 480 37 00
eMail: jovan.vujicic@pkv.rs; generalni.sekretar@pkv.rs

Заменик генералног секретара
Бојана Миљуш
Тел: +381 21 480 38 09
eMail: bojana.miljus@pkv.rs; zamenik.gen.sekretara@pkv.rs

УДРУЖЕЊА ЧЛАНОВА КОМОРЕ

Координатор рада удружења коморе и других облика организовања при комори
мр Драгомир Ђукић
Тел: +381 21 480 38 14
eMail: dragomir.djukic@pkv.rs

Удружење индустрије
Секретар мр Зоран Трповски
Тел: +381 21 480 37 86
eMail: zoran.trpovski@pkv.rs; industrija@pkv.rs

Удружење услуга
Секретар Бранислав Мамић
Тел: +381 21 480 37 16
eMail: branislav.mamic@pkv.rs; usluga@pkv.rs

Александра Прибић
Самостални стручни сарадник
Тел: +381 21 480 37 25
eMail: aleksandra.pribic@pkv.rs

Удружење пољопривреде
Секретар Јелена Дробњак
Тел: +381 21 480 38 17
Тел: +381 21 480 37 20
eMail: jelena.drobnjak@pkv.rs; poljoprivreda@pkv.rs

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ КОМОРЕ

Координатор рада стручних служби
Тел: +381 21 480 38 09
eMail: strucna.sluzba@pkv.rs

Стручна служба за привредни систем и економску политику

Зорица Радосављевић

Тел: +381 21 480 38 12
eMail: zorica.radosavljevic@pkv.rs

Маја Здравески
Тел: +381 21 480 3735
eMail: maja.zdraveski@pkv.rs

Љиљана Милошевић
Тел: +381 21 480 37 56
eMail: ljiljana.milosevic@pkv.rs

Јелена Бјелановић
Тел: +381 21 480 37 25
eMail: jelena.bjelanovic@pkv.rs

Стручна служба за економске односе са иностранством
Тел: +381 21 480 37 05
eMail: inostranstvo@pkv.rs

СЛУЖБЕ КОМОРЕ

Служба за правне и опште послове

Руководилац службе
мр Горан Поганчев
Тел: +381 21 480 37 74
eMail: goran.pogancev@pkv.rs

Служба за информатику и електронско пословање

Руководилац службе
Ненад Тадић
Тел: +381 21 480 37 32
eMail: nenad.tadic@pkv.rs

Контакт особа за електронске сертификате
Милка Трнинић
Тел: +381 21 480 38 28
eMail: milka.trninic@pkv.rs

Служба рачуноводства

Руководилац службе
Марија Попов Нађалин
Тел: +381 21 480 37 87
eMail: marija.popov@pkv.rs; racunovodstvo@pkv.rs

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.