Najbrži način da saznate status Vašeg sertifikata jeste PKS HelpDesk sistem na adresi  helpdesk.pksca.rs
Na tom sistemu se registrujte sa Vašim emailom i postavite pitanje o statusu Vašeg sertifikata.
Dobićete siguran odgovor na registrovani email u najkraćem mogućem roku.

Привредна комора Војводине не ради са сертификатима . Све информације на          https://pks.rs/komorske-usluge/elektronski-sertifikat

 

 

 

 

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!