петак, 21 фебруар, 2020

Najbrži način da saznate status Vašeg sertifikata jeste PKS HelpDesk sistem na adresi  helpdesk.pksca.rs
Na tom sistemu se registrujte sa Vašim emailom i postavite pitanje o statusu Vašeg sertifikata.
Dobićete siguran odgovor na registrovani email u najkraćem mogućem roku.

Привредна комора Војводине је званично Регистрационо тело за квалификоване електронске сертификате Привредне коморе Србије.

Од 1. јануара 2014. године, ради неометаног обављања делатности, сви привредни субјекти у земљи у обавези су да користе електронске сервисе Пореске управе Србије и Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Тада ступа на снагу Правилник о пореској пријави за порез по одбитку односно обједињена наплата пореза и доприноса. Од 6. јануара биће обавезно и електронско подношење јединствене пријаве на социјално осигурање.

Захтев за издавање квалификованог електронског сертификата се састоји у томе да треба да попуните пријаву преко сајта Привредне коморе Србије, где ће Вам систем изгенерисати сву потребну документацију.

Квалификовани електронски сертификат се издаје на 3 године.

Након достављене комплетне документације, на адресу правног лица биће Вам послати уговори на потписивање и предрачун.

Комплетну документацију можете доставити лично, куриром или поштом уз повратницу на адресу: Привредна комора Србије, Сертификационо тело, Ресавска 13-15, 11000 Београд или Регистрационим телима која су овлашћена за прихватање документације за издавање квалификованих електронских сертификата (Списак регистрационих тела)

Преузимање квалификованог електронског сертификата на ССЦД уређају се врши лично уз утврђивање идентитета од стране запосленог у Сертификационом/Регистрационом телу.

Рок за израду сертификата је 7 (седам) дана од дана уплате и потписивања Уговора о издавању квалификованог електронског сертификата.

За више информација можете контактирати ПКВ Регистрационо тело:

 

Контакт особа за електронске сертификате
Милка Трнинић
Тел: +381 21 480 38 28
eMail: milka.trninic@pkv.rs

Издавање сертификата:
Сваког радног дана од 10:00-13:30

Привредна комора Војводине
Мастер Центар Новосадског сајма
(службени улаз из Браће Поповић улице)
III спрат, канцеларија 36

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.