četvrtak, 17 januar, 2019

Privredna komora Vojvodine je zvanično Registraciono telo za kvalifikovane elektronske sertifikate Privredne komore Srbije.

Od 1. januara 2014. godine, radi neometanog obavljanja delatnosti, svi privredni subjekti u zemlji u obavezi su da koriste elektronske servise Poreske uprave Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Tada stupa na snagu Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku odnosno objedinjena naplata poreza i doprinosa. Od 6. januara biće obavezno i elektronsko podnošenje jedinstvene prijave na socijalno osiguranje.

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji u tome da treba da popunite prijavu preko sajta Privredne komore Srbije, gde će Vam sistem izgenerisati svu potrebnu dokumentaciju.

Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na 3 godine.

Nakon dostavljene kompletne dokumentacije, na adresu pravnog lica biće Vam poslati ugovori na potpisivanje i predračun.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti lično, kurirom ili poštom uz povratnicu na adresu: Privredna komora Srbije, Sertifikaciono telo, Resavska 13-15, 11000 Beograd ili Registracionim telima koja su ovlašćena za prihvatanje dokumentacije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (Spisak registracionih tela)

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na SSCD uređaju se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u Sertifikacionom/Registracionom telu.

Rok za izradu sertifikata je 7 (sedam) dana od dana uplate i potpisivanja Ugovora o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Za više informacija možete kontaktirati PKV Registraciono telo:

Rukovodilac registracionog tela
Đura Brunet
Tel: +381 21 480 37 33
eMail: djura.brunet@pkv.rs

Kontakt osoba za elektronske sertifikate
Milka Trninić
Tel: +381 21 480 38 28
eMail: milka.trninic@pkv.rs

Copyright © 1998.-2018. Privredna komora Vojvodine.