Najbrži način da saznate status Vašeg sertifikata jeste PKS HelpDesk sistem na adresi  helpdesk.pksca.rs
Na tom sistemu se registrujte sa Vašim emailom i postavite pitanje o statusu Vašeg sertifikata.
Dobićete siguran odgovor na registrovani email u najkraćem mogućem roku.

Privredna komora Vojvodine je zvanično Registraciono telo za kvalifikovane elektronske sertifikate Privredne komore Srbije.

Od 1. januara 2014. godine, radi neometanog obavljanja delatnosti, svi privredni subjekti u zemlji u obavezi su da koriste elektronske servise Poreske uprave Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Tada stupa na snagu Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku odnosno objedinjena naplata poreza i doprinosa. Od 6. januara biće obavezno i elektronsko podnošenje jedinstvene prijave na socijalno osiguranje.

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji u tome da treba da popunite prijavu preko sajta Privredne komore Srbije, gde će Vam sistem izgenerisati svu potrebnu dokumentaciju.

Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na 3 godine.

Nakon dostavljene kompletne dokumentacije, na adresu pravnog lica biće Vam poslati ugovori na potpisivanje i predračun.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti lično, kurirom ili poštom uz povratnicu na adresu: Privredna komora Srbije, Sertifikaciono telo, Resavska 13-15, 11000 Beograd ili Registracionim telima koja su ovlašćena za prihvatanje dokumentacije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (Spisak registracionih tela)

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na SSCD uređaju se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u Sertifikacionom/Registracionom telu.

Rok za izradu sertifikata je 7 (sedam) dana od dana uplate i potpisivanja Ugovora o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Za više informacija možete kontaktirati PKV Registraciono telo:

 

Kontakt osoba za elektronske sertifikate
Milka Trninić
Tel: +381 21 480 38 28
eMail: milka.trninic@pkv.rs

Izdavanje sertifikata:
Svakog radnog dana od 10:00-13:30

Privredna komora Vojvodine
Master Centar Novosadskog sajma
(službeni ulaz iz Braće Popović ulice)
III sprat, kancelarija 36

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.