уторак, 11 август, 2020

ПКВ пословни простор за издавање

Привредна комора Војводине издаје у закуп пословни простор (канцеларије) на адреси Хајдук Вељкова број 11, 21000 Нови Сад, пословна зграда „Мастер центар“, улаз број V, и то:

м2 Цена по м2 без ПДВ-а Укупна цена закупнине на месечном нивоу Канцеларија број
54 12 € 648 € 20

Пословна зграда „Мастер центар“ се налази у оквиру Новосадског сајма у близини којег се налази велики паркинг. Пословни простор обухвата заједнички улаз са обезбеђењем и видео надзором, бифе, све комуналне услуге (укључене у цену) и чишћење, једну велику салу (120 места) и две мале сале за пословне састанке и канцеларијски намештај.

Непокретности горе описане, се дају у закуп на неодређено време.
Непокретности које су предмет огласа дају се у закуп у постојећем – „виђеном“ стању,тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Пословни простор се издаје почев од 1. 2. 2020. године.

Више информација:

Горан Поганчев, тел. 021/480-3774

КАНЦЕЛАРИЈА 20          54м2 , фотографије

 

 

Copyright © 1998.-2020. Привредна комора Војводине.

Don`t copy text!