недеља, 16 децембар, 2018

БДП 3,8 % раст

III квартал 2018.

Извор : РЗС

Индустрија 2,9 % раст

I-X 2018.

Извор : РЗС

Инфлација 2,2 % раст

X 2018.

Извор : РЗС

Зарада 64.508 РСД

I-IX 2018.

Извор : РЗС

Copyright © 1998.-2018. Privredna komora Vojvodine.