СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА И ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ

Маја Здравески
руководилац службе
Tel: +381 21 480 3735

+381 63 57 00 81

email: maja.zdraveski@pkv.rs

 

Селена Ђајић Летић

самостални стручни сарадник
Tel: +381 21 480 3812
email: selena.djajic@pkv.rs

 

Татјана Јованов

самостални стручни сарадник
Tel: +381 21 480 3756
email: tatjana.jovanov@pkv.rs

 

Александра Матковић

самостални стручни сарадник
Tel: +381 21 480 3858
email: aleksandra.matkovic@pkv.rs

 

Бојана Блашковић Частни

самостални стручни сарадник
Tel: +381 21 480 3725
email: bojana.castni@pkv.rs

Don`t copy text!