понедељак, 25 мај, 2020

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ КОМОРЕ

 

Бојана Миљуш
самостални координатор стручних служби

Tel: +381 21 480 38 09
eMail: strucna.sluzba@pkv.rs

 

Стручна служба за привредни систем и економску политику

Зорица Радосављевић
Tel: +381 21 480 38 12
eMail: zorica.radosavljevic@pkv.rs

Маја Здравески
Tel: +381 21 480 3735
eMail: maja.zdraveski@pkv.rs

Љиљана Милошевић
Tel: +381 21 480 37 56
eMail: ljiljana.milosevic@pkv.rs

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.