četvrtak, 2 april, 2020

STRUČNE SLUŽBE KOMORE

 

Bojana Miljuš
samostalni koordinator stručnih službi

Tel: +381 21 480 38 09
eMail: strucna.sluzba@pkv.rs

 

Stručna služba za privredni sistem i ekonomsku politiku

Zorica Radosavljević
Tel: +381 21 480 38 12
eMail: zorica.radosavljevic@pkv.rs

Maja Zdraveski
Tel: +381 21 480 3735
eMail: maja.zdraveski@pkv.rs

Ljiljana Milošević
Tel: +381 21 480 37 56
eMail: ljiljana.milosevic@pkv.rs

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.