Grupacije
Statutom Privredne komore Vojvodine i Poslovnikom o radu Odbora Udruženja industrije omogućeno je da se u okviru Udruženja industrije organizuju grupacije, kao oblik delovanja svih subjekata koji imaju isti ili sličan poslovni interes i potrebu da zajedno sa drugim subjektima, usklađuju međusobne odnose i obezbeđuju zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu.

U okviru Udruženja industrije Privredne komore Vojvodine formirane su tri Grupacije:

Grupacija za energetiku i energetsko rudarstvo

Ova Grupacija bavi se tematikom koja se tiče privrede u celini. Naime, važnost energije je toliko velika da su teme skoro uvek globalno značajne. U radu Grupacije PKV će pokušati da u toku ove godine da odgovor u vezi sa specifičnosti AP Vojvodine i mogućnosti da se potencijali maksimalno iskoriste. Biće pokrenuta pitanja koja su od značaja i za širu stručnu javnost iz ove oblasti.

Udruživanje energetike i energetskog rudarstva u Grupaciju u okviru PKV, potekla je od inicijative unutar PKV kao i uglednih kompanija koje se bave ovom delatnošću, i koji su smatrali da preko komorskog sistema treba da obezbede zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu.

Kroz komorski sistem će se jedinstveno zastupati i štititi interesi članica Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo prema državnim organima, organima lokalne smouprave i drugim institucijama sistema.

U okviru komorskog sistema Grupacija za energetiku i energetsko rudarstvo će se uključivati u javnu raspravu u postupku donošenja zakona i drugih propisa koji se odnose na položaj kompanija koje se bave ovom delatnošću.

U okviru aktivnost komorskog sistema u celini, služba Udruženja industrije će u saradnji sa Grupacijom za energetiku i energetsko rudarstvo analizirati mere ekonomske politike i uključivati se u predlaganje aktuelnih mera kojima treba da se unapredi poslovanje u ovoj delatnosti.

Kroz različite oblike aktivnosti, (savetovanja, seminare, edukacije, sajmovi i sl.) Udruženje industrije PKV će obezbeđivati uslugu organizacije članicama Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo.

Cilj PKV jeste, da se preko Grupacije za energetiku i energersko rudarstvo promoviše ova perspektivna privredna grana.

Mr BRANISLAVA LEPOTIĆ KOVAČEVIĆ JP Transnafta Pančevo – predsednik Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo.

Mejl Grupacije za energetiku i energetsko rudarsstvo: industrija@pkv.rs

Grupacija za metalnu i elektro industriju

Ovaj sektor je pokazao vitalnost i sposobnost da se dokaže na veoma ozbiljnim tržištima i PKV je uverena da će tako biti i u budućnosti, te je shodno navedenom pokrenuta inicijativa za formiranje Grupacije za metalnu i elektro industriju.

Grupacija će zastupaći interese svojih članica kroz uspostavljanje kontakta sa državnim organima i drugim institucijama koje utiču na poslovanje. Zajednički cilj je stvaranje takve poslovne klime gde će privredni subjekti moći da pokažu i tržišno potvrde svoj kvalitet, kreativnost i rad.

Grupaciju sačinjavaju predstavnici preduzeća i proizvođača, koji se bave metalnom e elektro industrijom.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Unapređenje poslova i usklađivanje delatnosti Grupacije
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

ZORAN PEKEZ VMC Temerin, predsednik Grupacije za metalnu i elektro industriju.

Mejl Grupacije za metalnu i elektro industriju: industrija@pkv.rs

Grupacija za građevinarstvo, industrija greađevinskog materijala i stambena industrija

Grupacija za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju predstavlja veoma razvijen segment sa širokim brojem kompanija. Na ovom tržištu je uvek veoma dinamično, jer je njihovo poslovanje u direktnoj vezi sa celokupnim razvojem privrede, razvojem infrastrukture, potrošnjom i dugoročnim kreditiranjem. U Grupaciji su prisutni značajni predstavnici sva tri sastavna segmenta ovog tela.

Grupacija će se truditi da maksimalno zaštiti interese svih članica kroz uspostavljanje kontakta sa državnim organima i drugim institucijama koje utiču na poslovanje kako bi se došlo do najkvalitetnijih zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti. Osim toga, biće obuhvaćena su i druga važna pitanja za funkcionisanje ovog sektora od čijeg razvoja zavisi veliki broj drugih privrednih subjekata.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Unapređenje poslova i usklađivanje delatnosti Grupacije
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

VESNA ZVEKIĆ – ad Polet igk Novi Bečej – predsednik Grupacije za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju

Mejl Grupacije za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju : industrija@pkv.rs

Copyright © 1998.-2020. Privredna komora Vojvodine.

Don`t copy text!