Удружење индустрије

Удружење индустрије Привредне коморе Војводине је основни облик организовања и рада у Комори оних чланица Коморе чија је основна делатност енергетика и енергетско рударство, маталска, електро индустрија, рудници метала и металургија, грађевинарство, индустрија грађевинског материјала и стамбена индустрија, хемијска, гумарска индустрија и и ндустрија неметала, индустрија текстила, одеће, коже и обуће.

Удружење индустрије Привредне коморе Војводине обавља следеће послове:

– Учествује у организовању јавних расправа на предлоге закона и других прописа из области индустрије
– Организује сајмове и друге манифестације од значаја за индустрију
– Заступа интересе чланова Одбора и Групација, водећи рачуна о интересу привреде у целини
– Организује и обезбеђује услове за договарање и сусрете привредника ради утврђивања и заузимања заједничких ставова и предлога и успостављања пословних веза
– Организује и координира предавања, семинара и специјализованих куресева ради усавршавања и обуке чланова који се баве индустријом
– Прати и анализира стање у индустрији и предлаже мере ради унапређивања услова рада и пословања својих чланова
– Обавља и друге послове и задатаке којима се развија и унапређује пословање индустрије

Питања из делокруга Удружења разматра и решава Одбор Удружења, као орган Удружења. О питањима која разматра, Одбор Удружења утврђује ставове и доноси одлуке, закључке и препоруке. Покреће иницијативе пред покрајинским органима за уређење питања из области индустрије.

СЛОБОДАН РАДИШИЋ ЈП „Транснафта“ Панчево – председник Одбора Удружења индустрије

Мејл Удружења индустрије је: industrija@pkv.rs

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!