Udruženje industrije

Udruženje industrije Privredne komore Vojvodine je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori onih članica Komore čija je osnovna delatnost energetika i energetsko rudarstvo, matalska, elektro industrija, rudnici metala i metalurgija, građevinarstvo, industrija građevinskog materijala i stambena industrija, hemijska, gumarska industrija i i ndustrija nemetala, industrija tekstila, odeće, kože i obuće.

Udruženje industrije Privredne komore Vojvodine obavlja sledeće poslove:

– Učestvuje u organizovanju javnih rasprava na predloge zakona i drugih propisa iz oblasti industrije
– Organizuje sajmove i druge manifestacije od značaja za industriju
– Zastupa interese članova Odbora i Grupacija, vodeći računa o interesu privrede u celini
– Organizuje i obezbeđuje uslove za dogovaranje i susrete privrednika radi utvrđivanja i zauzimanja zajedničkih stavova i predloga i uspostavljanja poslovnih veza
– Organizuje i koordinira predavanja, seminara i specijalizovanih kureseva radi usavršavanja i obuke članova koji se bave industrijom
– Prati i analizira stanje u industriji i predlaže mere radi unapređivanja uslova rada i poslovanja svojih članova
– Obavlja i druge poslove i zadatake kojima se razvija i unapređuje poslovanje industrije

Pitanja iz delokruga Udruženja razmatra i rešava Odbor Udruženja, kao organ Udruženja. O pitanjima koja razmatra, Odbor Udruženja utvrđuje stavove i donosi odluke, zaključke i preporuke. Pokreće inicijative pred pokrajinskim organima za uređenje pitanja iz oblasti industrije.

SLOBODAN RADIŠIĆ JP Transnafta Pančevo – predsednik Odbora Udruženja industrije

Mejl Udruženja industrije je: industrija@pkv.rs

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.