Удружење пољопривреде

Актуелни подстицаји намењени привреди - пољопривреда

Актуелни подстицаји у пољопривреди – 29. новембар 2022. године Р. бр. Назив подстицаја/конкурса Институција која додељује подстицај Кратак опис Датум објаве Рок 1 Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за набавку н... Read more

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!