Udruženje poljoprivrede

Udruženje poljoprivrede Privredne komore Vojvodine je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori onih članica Komore čija je osnovna delatnost poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo.

Udruženje poljoprivrede Privredne komore Vojvodine obavlja sledeće poslove:

– Učestvuje u organizovanju javnih rasprava na predloge zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede

– Organizuje sajmove i druge manifestacije od značaja za poljoprivredu

– Zastupa interese članova Odbora i Grupacija, vodeći računa o interesu privrede u celini

– Organizuje i obezbeđuje uslove za dogovaranje i susrete privrednika radi utvrđivanja i zauzimanja zajedničkih stavova i predloga i uspostavljanja poslovnih veza

– Organizuje i koordinira predavanja, seminara i specijalizovanih kureseva radi usavršavanja i obuke članova koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom

– Prati i analizira stanje u poljoprivrednoj proizvodnji i predlaže mere radi unapređivanja uslova rada i poslovanja svojih članova

– Obavlja i druge poslove i zadatake kojima se razvija i unapređuje poslovanje poljoprivrede

Pitanja iz delokruga Udruženja razmatra i rešava Odbor Udruženja, kao organ Udruženja. O pitanjima koja razmatra, Odbor Udruženja utvrđuje stavove i donosi odluke, zaključke i preporuke. Pokreće inicijative pred pokrajinskim organima za uređenje pitanja iz oblasti poljoprivrede

OLGA ČUROVIĆ PZ „Industrijsko bilje“ Novi Sad – predsednik Odbora Udruženja poljoprivrede

Mejl Udruženja poljoprivrede je: poljoprivreda@pkv.rs

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.