Удружење услуга

Продужење рока важења АДР сертификата

Услед последица изазваних коронавирусом, могућег отежаног снабдевања здравствених установа и продужених рокова испоруке нових возила за која се захтева издавање ADR сертификата о одобрењу за возило, групација за Транспорт опасне робе ПКВ уп... Read more

Don`t copy text!