subota, 26 septembar, 2020
GRUPACIJE

Grupacija je oblik neposrednog povezivanja članova Komore u okviru Udruženja usluga , radi razmatranja i predlaganja stavova o pitanjima od njihovog interesa, vodeći računa o interesima privrede u celini. Odbor udruženja usluga je doneo Odluku o obrazovanju 5 grupacija.

GRUPACIJA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE

Kontakt osoba: Slavica Hajder, viši samostalni stručni saradnik
Tel:+381 214803754
E-mail: grupacijator@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:
– praćenje propisa iz oblasti TOR-a i aktivno učešće u izradi i donošenju istih
– prikupljanje i objavljivanje informacija iz oblasti TOR-a u cilju obaveštavanja javnosti i sprečavanja zloupotreba
– povezivanje Grupacije sa sličnim ili istim telima i udruženjima u zemlji i inostranstvu
– kroz saradnju sa medijima da se pojača uticaj na javnost i podigne svest o značaju bezbednog transporta opasne robe
-tekuća problematika učesnika u TOR-razmena iskustava iz svakodnevne prakse, predlaganje rešenja u cilju prevazilaženja problema sa kojima se susreću učesnici u TOR

Jelena Hodak, PR Savhem Novi Sad – predsednik Grupacije

GRUPACIJA ZA TRGOVINU

Kontakt osoba: Slavica Hajder, viši samostalni stručni saradnik
Tel:+381 214803754
E-mail:grupacijatrgovine@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:

-praćenje i analiziranje privrednih kretanja i predlaganje mera za unapređenje uslova rada i poslovanja svojih članova
-predlaganje izmena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata u oblasti trgovine i praćenje efekata njihove primene u praksi
-učestvovanje u javnim raspravama
-predlaže mere poslovne politike koje utiču na poslovanje trgovinskih preduzeća /porezi, cene, kontrole kvalitete, zaštite potrošača, itd.
-podstiče trgovinska preduzeća u traženju novih tržišta, novih kupaca i novog načina rada

Spomenko Đordan, Univerexport DOO Novi Sad – predsednik Grupacije

GRUPACIJA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
Kontakt osoba: Dragica Samardžić, viši savetnik za oblast turizma u kabinetu predsednika
Tel:+381 21 480 3748
E-mail:grupacijaturizam@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Praćenje i analiza poslovanja turističko-ugostiteljske privrede
– Organizovanje poslovnih susreta privrednih subjekata u cilju povezivanja sa privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu
– Organizovanje nastupa na sajmovima u zemlji i inostranstvu i manifestacijama od posebnog interesa za ovu delatnost
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapredjenja rada i poslovanja
– Informisanje privrednih subjekata o mogućnostima korišćenja sredstava iz fondova namenjenih ovoj grani privrede
– Organizovati obuke i treninge u cilju sticanja specifičnih znanja, sposobnosti i veština
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije

Boris Eremić, predsednik Kompas tourism&travel Novi Sad

GRUPACIJA ZA KOMUNALNO STAMBENU PRIVREDU
Kontakt:Branislav Mamić, sekretar udruženja
Tel:+381 21 480 3748
E-mail:grupacijakomunalno@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:
-razmatranje tekuće problematike u radu javno komunalnih preduzeća
– upoznavanje članica grupacije o propisima usaglašenim sa propisima EU
-dostavljanje informacija relevantnih za obavljanje komunalne delatnosti, privatizaciju kao i edukaciju zaposlenih u komunalnoj delatnosti (održavanje stručnih skupova, seminara i sl)
-razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapredjenja rada i poslovanja

Djordjević Snežana, predsednica JKP „Zelenilo i čistoća“ Zrenjanin

GRUPACIJA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Kontakt osoba: Slavica Hajder, viši samostalni stručni saradnik
Tel:+381 214803754
E-mail:grupacijaknjigovodje@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:

-unapređenje kvaliteta rada u struci i podizanje nivoa u vođenju poslovnih knjiga privrednih subjekata
-edukacija radnika računovodstvenih agencija
-promovisanje prednosti dualnog školovanja u odnosu na klasično obrazovanje
– aktivno učešće u formulisanju predloga rešenja za promene zakonskih propisa i računovodstvene prakse, kroz angažovanje u javnim raspravama, seminarima i drugim skupovima
-organizacija okruglih stolova i stručnih skupova

Beara Jovan , 3D ART – predsednik Grupacije

Copyright © 1998.-2020. Privredna komora Vojvodine.

Don`t copy text!