Udruženje usluga

Udruženje usluga je osnovni oblik organizovanja i rada u Privrednoj komori Vojvodine granski povezanih članova Komore, radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine grane privrede.Članovi Komore su organizovani u udruženju usluga prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju. Prema Odluci o organizovanju članova PKV u granska udruženja, u Udruženju usluga organizovani su članovi PKV iz delatnosti: trgovine, turizma, elektronskih komunikacija i informaciono društvo, saobraćaja, bankarstva , osiguranja i drugih finansijskih institucija, kreativne industrije, stručne, naučne i tehničke delatnosti, privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti,komunalne delatnosti .

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA USLUGA
-organizuje i realizuje sednice Odbora udruženja usluga i grupacija
-prati i analizira tekuća kretanja u određenom sektoru privrede i zastupa interese i predlaže mere za unapređenje privrednog ambijenta i poboljšanje uslova poslovanja
-organizuje javne rasprave na tekst nacrta zakona i podzakonskih akata u sarsadnji sa resornim ministarstvima
-razmatra i daje obrazložene stavove članova Udruženja organima Komore na nacrte zakona i drugih propisa, inicijativa , sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih delatnosti
-organizuje posete i nastupe privrede na sajmovima
-organizuje poslovne forume i B2B susrete u cilju povezivanja privrednih društava sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu
-organizuje edukacije, obuke i druge vidove stručnog usavršavanja
-informiše članove udruženja o podsticajnim i kreditnim sredstvima iz domaćih izvora

ODBOR UDRUŽENJA USLUGA
Odbor udruženja usluga je organ Udruženja usluga koji razmatra i rešava pitanja iz delokruga udruženja koja su od zajedničkog interesa za članove Komore koji pripadaju Udruženju. Odbor udruženja usluga PKV čine predstavnici privrednih društava koja pripadaju delatnostima saobraćaja, trgovine, komunalne delatnosti i turizma.
Odbor udruženja usluga ima 15. članova.

Milan Vasović, „Subotica-trans“, Subotica – predsednik Odbora Udruženja usluga

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.