БДП 3,4 %

IV квартал 2018.

Извор : РЗС

Индустрија 1,5 % раст

I 2019.

Извор : РЗС

Инфлација 2,1 %

I 2019.

Извор : РЗС

Зарада 65.103 РСД

I-XII 2018.

Извор : РЗС

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.