понедељак, 19 август, 2019

БДП 2,5 %

I квартал 2019.

Извор : РЗС

Индустрија -2,4 %

јануар-јун 2019.

Извор : РЗС

Инфлација 1,6 %

јул 2019.

Извор : РЗС

Бруто зарада 70.650 РСД

јануар-мај 2019.

Извор : РЗС

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.