БДП 2,5 %

I квартал 2019.

Извор : РЗС

Индустрија -1,4 %

јануар-април 2019.

Извор : РЗС

Инфлација 3,1 %

април 2019.

Извор : РЗС

Бруто зарада 69.809 РСД

јануар-март 2019.

Извор : РЗС

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.