БДП - РС

7,7% раст

Пољопривреда и рибарство - РС

18,5%
( цена произвођача производа)

Спољна трговина - АПВ

25,0% раст (извоз)
32,8% раст (увоз)

Туризам - АПВ

52,2% раст (доласци)
54,4% раст (ноћења)

Зараде - АПВ

8,5% раст

Анкета о радној снази - АПВ

50,8% стопа запослености
54,4% стопа незапослености

Извор података: Републички завод за статистику Републике Србије

Don`t copy text!