БДП 6,2 %

IV квартал 2019. година

Извор : РЗС

Индустрија 4,6%

јануар 2020. година

Извор : РЗС

Инфлација 2,0%

јануар 2020. година

Извор : РЗС

Бруто зарада 71.818 РСД

јануар-децембар 2019. година

Извор : РЗС

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.