субота, 18 јануар, 2020

Конкурси и обавештења

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, као и за пројекте промоције туристичких пр... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта, укључујући и школски спорт, од значаја за Аутономну покраји... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода. Општи циљ јавног конкурса је подршка јединиц... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања од значаја за Аутономну покр... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од значаја за Аутономну покрајину Војводину. Опш... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности на територији Аутономне покрајине Војводине. Општи ц... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја од значаја за Аутономну покрајину... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.