среда, 18 септембар, 2019

Конкурси и обавештења

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине,  за реализацију пројектних активности на тему... Read more

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписао је Јавни конкурс за финансирање програма подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде у 2019. години

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписао је Јавни конкурс за финансирање програма подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде у 2019. години

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финансираће Програм подстицања сарадње нау... Read more

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписао је Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу”

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписао је Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу”

Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће услове: да су држављани Републике Србије; да имају пребивалиште на територији Аутономне покра... Read more

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело Одлуку о спровођењу поступка за доделу средстава као стимулативних мера путем јавног позива за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело Одлуку о спровођењу поступка за доделу средстава као стимулативних мера путем јавног позива за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину

Средства су намењена за пружање подршке пословању привредних субјеката преко којих се реализује комбиновани транспорт и унапређење комбинованог трансп... Read more

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду  и шумарство расписује Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

Циљ овог конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција набавку опреме за производњу пива на територији АПВ у 2019. години, јесте улагање у... Read more

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту

Пројекти који ће се финансирати: Усавршавања стручњакиња у спорту и спортских стручњакиња; Набавке такмичарске опрема и спортских реквизита за спортис... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.