понедељак, 17 јун, 2019

Конкурси и обавештења - Индустрија

Јавни позив за учешће у Програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству

Јавни позив за учешће у Програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству

Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив који има за циљ да обезбеди институционалну подршку малим и средњим предузећима која су извозно ориј... Read more

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив који има за циљ да обезбеди подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређе... Read more

Јавни позив Министарства рударства и енергетике

Министарство рударства и енергетике расписало је јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2018. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП/18.
Јавни позив и неопходну документацију можете пронаћи на сајту Министарства рударства и енергетике*

Конкурси Развојног фонда Војводине

Све расписане конкурсе Развојног фонда Војводине – за правна лица и предузетнике, пољопривредна газдинства и ИПА конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора, са целокупном документацијом, можете пронаћи на сајту Развојног фонда Војводине.

Расписани конкурси Министарства привреде

Министарство привреде расписало је два јавна позива за доделу бесповратних средстава предузетницима и почетницима у бизнису у укупном износу од 750 милиона динара, а расписан је и позив банкама и лизинг кућама за партнерство у програму подршке за набавку опреме.
Јавни позив и неопходну документацију можете пронаћи на сајту Министарства привреде.

Расписани конкурси Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018.години, као и они који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку репроматеријала и услуга у 2018.години. Рок за подношење пријава је 24. априла 2018. године.
Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјектима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупне привреде и предузетништва у АП Војводини.
Додатне информације можете пронаћи на сајту Покрајинске владе:
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018.години
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку репроматеријала и услуга у 2018.години.

Расписани конкурси Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара, као и за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе.
Све додатне информације, можете пронаћи на сајту Покрајинске владе:
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018.години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2017. години

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2017. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије.
Конкурсну документацију можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.