среда, 23 октобар, 2019

Конкурси и обавештења - Индустрија

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

Предлог програма односно пројекта могу да поднесу јединице локалне самоуправе, спортски центри (установе и предузећа) чији су оснивачи јединице локалн... Read more

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета АП Војводине у 2019. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе – II пут
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао  Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање / суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање / суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа

Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства: Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе (општина/град) са тер... Read more

Фонд за иновациону делатност расписао Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде.

Фонд за иновациону делатност расписао Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде.

У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити средства у износу до 80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и мала предузећ... Read more

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије АП Војводине на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

Циљ конкурса је сарадња јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове ра... Read more

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019. години

Програм треба да допринесе постизању општих циљева у области развоја информационог друштва на територији Републике Србије. Предмет конкурса је додела... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.