четвртак, 23 јануар, 2020

Конкурси и обавештења - Индустрија

Влада Републике Србије – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у оквиру заједничког регионалног УН програма „Дијалог за будућност” отворио је позив за прекограничне пројекте у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Републици Србији
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао Конкурс за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни конкурс Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни конкурс Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције туристичких про... Read more

Град Нови Сад  расписао Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години.

Град Нови Сад расписао Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години.

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2020. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету... Read more

Покрајински секретаријат за здравство расписало је Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2020. години

Покрајински секретаријат за здравство расписало је Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2020. години

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 12. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајинском с... Read more

Кредити из COSME i InnovFin програма - UniCredit Banka Србија се прикључила COSME програму, потписавши уговор о гаранцији са Европским инвестиционим фондом (EIF) у укупном износу од 230 милиона евра

Кредити из COSME i InnovFin програма – UniCredit Banka Србија се прикључила COSME програму, потписавши уговор о гаранцији са Европским инвестиционим фондом (EIF) у укупном износу од 230 милиона евра

Финансирање је омогућено путем ЕУ гаранције за финансирање дуга уз подршку финансијских средстава Европске уније у оквиру LGF инструмента за јемство к... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода. Општи циљ јавног конкурса је подршка јединиц... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања од значаја за Аутономну покр... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од значаја за Аутономну покрајину Војводину. Опш... Read more

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности

Управа за капитална улагања АП Војводине расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности на територији Аутономне покрајине Војводине. Општи ц... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.