среда, 23 октобар, 2019

Конкурси и обавештења - Услуге

У оквиру Програма EU COSME 2014-2020 расписан je Позив за подношење пројектних предлога „Јачање одрживог развоја туризма и капацитета малих и средњих предузећа (МСП) из области туризма путем транснационалних сарадњи и преноса знања“

У оквиру Програма EU COSME 2014-2020 расписан je Позив за подношење пројектних предлога „Јачање одрживог развоја туризма и капацитета малих и средњих предузећа (МСП) из области туризма путем транснационалних сарадњи и преноса знања“

Циљ предметног позива је јачање транснационалне и прекограничне сарадње ради одрживог раста малих и средњих предузећа у туризму; подстицање капацитета... Read more

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта
Фонд за иновациону делатност расписао Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде.

Фонд за иновациону делатност расписао Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде.

У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити средства у износу до 80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и мала предузећ... Read more

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије АП Војводине на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

Циљ конкурса је сарадња јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове ра... Read more

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019. години

Програм треба да допринесе постизању општих циљева у области развоја информационог друштва на територији Републике Србије. Предмет конкурса је додела... Read more

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у регио... Read more

Министарство привреде Републике Србије обавештава све заинтересоване да је поново oтворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години

Министарство привреде Републике Србије обавештава све заинтересоване да је поново oтворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години

Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој РС, јер је након... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.