понедељак, 17 јун, 2019

Конкурси и обавештења

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

Циљ  и  предмет овог конкурса  јесу подизање  техничко-технолошке  опремљености  пољопривредних газдинстава.   Конкурс је отворен до 26. јуна 201... Read more

Јавни позив за учешће у Програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству

Јавни позив за учешће у Програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству

Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив који има за циљ да обезбеди институционалну подршку малим и средњим предузећима која су извозно ориј... Read more

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив који има за циљ да обезбеди подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређе... Read more

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшањ сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2019. години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опре... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.