четвртак, 17 октобар, 2019

Конкурси и обавештења

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), у укупном износу од 50.... Read more

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета АП Војводине у 2019. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе – II пут
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао  Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање / суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање / суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа

Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства: Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе (општина/град) са тер... Read more

Фонд за иновациону делатност расписао Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде.

Фонд за иновациону делатност расписао Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде.

У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити средства у износу до 80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и мала предузећ... Read more

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписало Други конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.