четвртак, 12 децембар, 2019

Конкурси и обавештења

Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Управа за аграрна плаћања расписала је  Tрeћи jaвни пoзив зa пoднoшeњe зaхтeвa зa oдoбрaвaњe прojeктa зa IPARD пoдстицaje зa инвeстициje у физичку имoвину кoje сe тичу прeрaдe и мaркeтингa пoљoприврeдних прoизвoдa и прoизвoдa рибaрствa.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам објавио је Јавни конкурс о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај  расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода у нас... Read more

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РС расписало је Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РС расписало је Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019.

Програмски циљеви односно сврха доделе субвенција је очување и унапређење заната који су традиционални у Републици Србији, повећање броја запослених л... Read more

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ  расписао је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ 4 У 2019. ГОДИНИ

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ расписао је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ 4 У 2019. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Центар позива сва заинтересована научна, научно-стручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организа... Read more

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.